Wat is mentoring?

Wat is mentoring?

Mentoring is een instrument met een brede toepassing in de maatschappij. Het is een vorm van begeleiding en netwerken en levert een wezenlijke bijdrage aan de groei en succes van een ander. Mentoring geeft erkenning en herkenning. Het biedt rolmodelschap, stimulans en een luisterend ook aan de deelnemers. De deelnemers – mentees – bereiken hun doelen sneller wanneer zij steun en stimulans krijgen van iemand die hetzelfde pad al eerder heeft afgelegd. Zij maken gebruik van de succes strategieën van de mentor.

Wij bieden jongeren die momenteel niet in beeld zijn bij de scholen de kans om zich te ontwikkelen via mentorschap. Onder andere via de welzijnswereld, het organiseren van activiteiten, actief netwerken en via andere jongeren bereiken wij de jongeren. Wij weten dat mentoring van toegevoegde waarde is binnen welzijnswereld. De focus ligt hierbij op de jongeren die wat willen.

 

Wat heeft de gemeenschap hieraan?

 • Jongeren worden gestimuleerd om in contact te komen met mentoren, en daardoor het bedrijfsleven.
 • Jongeren kunnen zichzelf profileren en mogelijkheden creëren. (School/loopbaan en/of carrière perspectief)
 • Mentoring als activeringsmiddel voor de jongeren.
 • Positieve benadering; uitgaan van de kracht van de jongere!
 • Vanuit de WMO wordt er een groter beroep gedaan op de eigen kracht van de burger. Mentoring sluit hier goed bij aan.
 • Voor burgers door burgers.

Wat hebben jongeren hieraan?

 • Het vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. (Stapje voor krijgen op andere jongeren.)
 • Nieuwe mensen ontmoeten en het uitbreiden van van hun netwerk.
 • Passioneren en motiveren. ( Empoweren)
 • Verder durven kijken dan hun sociale omgeving.
 • Competenties en kwaliteiten ontwikkelen
 • Leren omgaan met mensen uit het bedrijfsleven.
 • Duurzame relaties tussen jongere en bedrijfsmentor.
 • Dat jij er toe doet!

Wat kan mentoring als bewezen methodiek toevoegen aan welzijn?

 1. Uitbreiding/verbreding van het netwerk.
 2. Brug naar de arbeidsmarkt.
 3. Preventieve werking.
 4. Verkorten van de lijnen naar de arbeidsmarkt en vervolgopleiding.

Wat kunnen wij bieden:

 • één op één koppeling: Het koppelen van mentoren aan jongeren.
 • Een mentor als rolmodel.
 • Netwerk activiteiten: Het in contact brengen van jongeren en vertegenwoordigers van het werkveld/ bedrijfsleven/ overheid, ter verbetering van de onderlinge beeldvorming en kennis.

De waarde van mentoring:

 • Erkenning en herkenning als kernwaarden
 • Talentontwikkeling
 • Kansen benutten
 • Het zien van de kracht in de mens.
 • Werelden bij elkaar brengen
 • Mensgericht en op maat werken. ( juiste koppeling)
 • Zakelijke uitstraling
 • Nieuwe perspectieven