Missie en Visie

Missie
Onze missie is om iedere Friese jongere met een leervraag een krachtig rolmodel en/of leeromgeving te bieden bij het ontdekken en realiseren van zijn of haar ambities.

Visie
Iedere jongere bezit talenten, maar soms ben je je hier nog niet bewust van. Door te leren van rolmodellen (mentoren) en nieuwe ervaringen en perspectieven, leren jongeren waar ze goed in zijn en welke kansen er in de samenleving ook voor hen zijn.

Themabijeenkomst met mentor Hans Doodkorte.