Stichting VerbindMij

Stichting VerbindMij richt zich op het empoweren van jongeren door ze te verbinden aan krachtige activiteiten en rolmodellen in de samenleving.
Beweeglab: Sterk in je Netwerk

Beweeglab: Sterk in je Netwerk

Beweeglab is een sportieve leeromgeving waarin jongeren hun netwerk uitbreiden en hun talenten leren kennen door te doen! Samen met mentoren en rolmodellen uit de sport gaan we aan de slag met verschillende onderwerpen die door de jongeren zelf worden aangedragen. De activiteiten worden georganiseerd vanuit de werkgroep door en voor jongeren.

Onbekend Fries Talent

Onbekend Fries Talent

Onbekend Fries talent is er voor jongeren in Friesland die graag willen ontdekken waar ze goed in zijn, wat de regio te bieden heeft en hoe ze gebruik kunnen maken van kansen in de regio. Dit project is een samenwerking met Jimmy's Leeuwarden. Jongeren die momenteel zoeken naar wat ze willen worden gekoppeld aan een mentor en kunnen deelnemen aan groepsactiviteiten zoals themabijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.

Future You!

Future You!

Future You! biedt statushouders in Heerenveen de kans om te zien wat de regio te bieden heeft en hoe ze hier met hun (nog niet ontdekte) talenten op in kunnen spelen. Future you! is onderdeel van een samenwerkingsverband genaamd Create your Future. Statushouders kunnen hierdoor kiezen uit verschillende activiteiten die passen bij de vraag die ze hebben. Het gaat dan om:

- Job Shadowing, de kans om mee te draaien bij iemand die een specifiek beroep doet.
- Opleiding shadowing, de kans om mee te lopen met een student van een opleiding.
- Mentoring
- Inspiratiebijeenkomsten met ondernemers.
- Ondersteuning bij het opzetten van een eigen onderneming.

Onbekend talent in Leeuwarden

Onbekend talent in Leeuwarden

In Leeuwarden koppelen wij gemotiveerde jongeren die niet op school zitten aan een mentor. De jongere kan samen met zijn mentor werken aan zijn of haar toekomst.

Walkie Talkie

Walkie Talkie

Walkie Talkie is er voor jongeren in Franekeradeel en Harlingen van 12 tot en met 27 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De inzet richt zich vooral op (ondersteuning bij) sociale activering en maatschappelijke participatie.

Project Wethouders

Project Wethouders

Wij hebben in de regio Friesland-West verschillende wethouders gekoppeld als mentor aan werkzoekende jongeren.

18- 18+ Sterke start in Leeuwarden.

18- 18+ Sterke start in Leeuwarden.

Sinds 2017 biedt Stichting VerbindMij mentoren aan jonge statushouders. Wanneer zij 17.5 jaar oud zijn worden ze gekoppeld aan een ervaringsdeskundige mentor. Wij hebben werken samen met de gemeente Leeuwarden en andere partijen om de jongeren te ondersteunen bij het vinden van hun plaats in de Nederlandse samenleving. Uitgaan van talenten, kijken naar wat iemand wel kan en erkenning en herkenning zijn hierbij wederom onze hoofdlijnen.

 Oprichters

Oprichters

Stichting VerbindMij is opgericht door Gysbert Bergsma en Guydolph Dijkstra in 2015. Tijdens hun studie Maatschappelijk Werk & Dienstverlening zagen zij dat veel jongeren een leervraag hebben. Jongeren die studeren kunnen via MentorProgramma Friesland een mentor krijgen. Door verschillende rolmodellen te spreken hebben zij ontdekt waar ze goed in zijn. Zij willen ook andere jongeren de kans geven om zich te ontwikkelen door mentoring. Jongeren die niet werken of naar school gaan konden tot nog toe geen mentor krijgen. Voor deze jongeren is Stichting VerbindMij opgericht. Gemotiveerde jongeren met een leervraag kunnen via Stichting VerbindMij kosteloos een mentor krijgen.

Het bestuur

Maak kennis met ons actieve bestuur.
Rimmer Mulder
Rimmer Mulder
Algemeen Bestuurslid
Bram Kruijt
Bram Kruijt
Algemeen Bestuurslid
Hans-Paul van der Snee
Hans-Paul van der Snee
Penningmeester
Roland Jan Kuipers
Roland Jan Kuipers
Algemeen bestuurslid
Betty Bijvoets
Betty Bijvoets
Voorzitter

Verhalen

Hieronder leest u verhalen van mentees en mentoren.

Erkenning en herkenning als kernwaarden.

Nieuws